Here is the updated card for the April 6th New Japan Pro Wrestling Invasion Attack event, which will take place at Sumo Hall in Tokyo, Japan…

* IWGP Jr.Tag Team Title Match: Matt & Nick Jackson © vs. Kota Ibushi & Desperado * Yuji Nagata, Kazushi Sakuraba and Togi Makabe vs. Minoru Suzuki, Taka Michinoku & Taichi * NWA Tag Team Title Match: Rob Conway & Jax Dane © vs. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima * Toru Yano & Takashi Iizuka vs. Daniel & Rolles Gracie * Prince Devitt vs. Ryusuke Taguchi * Kazuchika Okada & Yoshi-Hashi vs. Bad Luck Fale & Tama Tonga * IWGP NEVER Title Match: Tomohiro Ishii © vs. Tetsuya Naito * IWGP Tag Team Title Match: Doc Gallows & Karl Anderson © vs. Hirooki Goto & Katsuyori Shibata * IWGP IC Title Match: Hiroshi Tanahashi © vs. Shinsuke Nakamura