Matches for NJPW’s New Beginning events

0

New Japan Pro Wrestling released the official lineups for their New Beginning events:

Lineup for 2/5 event in Sapporo

*KUSHIDA & Hirai Kawato vs. Suzuki-gun’s Yoshinobu Kanemaru & El Desperado.

*Yuji Nagata & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yoshitatsu & David Finlay & Henare.


*Katsuyori Shibata & Jushin Liger & Tiger Mask IV vs. CHAOS’ Will Ospreay & Gedo & Jado.


*YOSHI-HASHI vs. Takashi Iizuka.

*Michael Elgin & Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi & Ryusuke Taguchi & Dragon Lee vs. Tetsuya Naito & SANADA & EVIL & BUSHI & Hiromu Takahashi;

*IWGP Junior Heavyweight Tag Team champions Roppongi Vice vs. Suzuki-gun’s AKA Michinoku & Taichi.


*NEVER Openweight champion Hirooki Goto vs. Juice Robinson.


*IWGP Tag Team champions Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. The Killer Elite Squad.

*IWGP champion Kazuchika Okada  vs. Minoru Suzuki.

Lineup for 2/11 event in Osaka:

*Yoshitatsu & Hirai Kawato vs. David Finlay & Henare.

*Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima & KUSHIDA vs. Suzuki-gun’s Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru & El Desperado.


*Juice Robinson & Jushin  Liger & Tiger Mask IV vs. YOSHI-HASHI & Gedo & Jado.

*CHAOS’ Kazuchika Okada & Rocky Romero & Beretta) vs. Suzuki-gun’s Minoru Suzuki & TAKA Michinoku & Taichi.

*NEVER Openweight Six Man Tag Team champions Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi & Ryusuke Taguchi vs. SANADA & EVIL & BUSHI.


*Revolution Pro champion Katsuyori Shibata vs. Will Ospreay.

*IWGP Tag Team champions Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Killer Elite Squad.

*IWGP Junior Heavyweight champion Hiromu Takahashi vs. Dragon Lee.


*IWGP Intercontinental champion Tetsuya Naito vs. Michael Elgin.

Trending Stories