NJPW

NJPW Reveals Cards for New Japan Road and Sengoku Lord Events

0

NJPW has announced the cards for the New Japan Road and Sengoku Lord events later this month, which you can see here: 

New Japan Road on July 20

* Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito & BUSHI) vs BULLET CLUB (EVIL, Taiji Ishimori & Dick Togo)

* Master Wato, Yuji Nagata, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi vs Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru, Minoru Suzuki, Zack Sabre Junior & Taichi)


* CHAOS (Hirooki Goto & Kazuchika Okada) vs BULLET CLUB (Gedo & Yujiro Takahashi)


* Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi & SANADA) vs Suzuki-Gun (El Desperado & DOUKI)

* Gabriel Kidd, Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma & Togi Makabe vs CHAOS (SHO, YOSHI-HASHI, Toru Yano & Tomohiro Ishii)

* TenCozy (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) vs Yota Tsuji & Yuya Uemura


Sengoku Lord on July 25


* Double IWGP Intercontinental & Heavyweight Championship: EVIL (c) vs Hiromu Takahashi

* NEVER Openweight Championship: Shingo Takagi (c) vs El Desperado

* Kazuchika Okada vs Yujiro Takahashi

* Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi, Master Wato, Hiroyoshi Tenzan & Yuji Nagata vs Suzuki-Gun (Zack Sabre Junior, Taichi, Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI)

* CHAOS (SHO, YOSHI-HASHI & Hirooki Goto) vs Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI)


* Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma, Togi Makabe & Satoshi Kojima vs Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yota Tsuji & Gabriel Kidd

* Taiji Ishimori vs Yuya Uemura

Trending Stories